Τι είναι τα Εργαλεία Ζωής;

 

Η Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση (Π.Α.Υ.) είναι μία σπάνια νόσος για την οποία γνωρίζουμε ότι επιφέρει σοβαρές σωματικές βλάβες. Τα στοιχεία που είχαμε, όμως, για τον γενικότερο αντίκτυπο της νόσου στον ασθενή και το περιβάλλον του ήταν περιορισμένα. Μία πρόσφατη έρευνα συνέβαλε στην κατανόηση των πολλών καθημερινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για τους ασθενείς, τις οικογένειες τους, τους φροντιστές και τους συλλόγους ασθενών. Διαπιστώθηκε, επίσης, η ανάγκη για μία διεπιστημονική προσέγγιση με την οποία επαγγελματίες πολλών ειδικότητων θα συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τα φυσικά συμπτώματα της νόσου αλλά το σύνολο των αναγκών των ασθενών. Ο σκοπός είναι να επωφεληθούμε από ένα εργαλείο το οποίο θα μας βοηθήσει να καταγράψουμε οποιοδήποτε θέμα ή συναίσθημα το οποίο μας προκαλεί ανησυχία, από τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις οικονομικές εκκρεμότητες μέχρι την κοινωνική συμμετοχή.

«Τα Εργαλεία Ζωής είναι το πιο ουσιαστικό μέσο που έχει ο ασθενής στα χέρια του για να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης του»

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblr
Translate »

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!