Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου επικαιροποιήθηκε στις 02/11/2023 και ισχύει για τους πολίτες και τους νόμιμους μόνιμους κατοίκους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη επεξεργασία, την ασφάλεια και την προστασία των ατόμων που επικοινωνούν ή συνεργάζονται μαζί μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τις επιλογές που έχετε σχετικά με αυτά, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας συμμορφώνεται με τους όρους που προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και την υποβολή της αντίστοιχης συγκατάθεσης, αποδέχεστε πλήρως τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική, οι οποίες επηρεάζουν τη σχέση μας και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης των υπηρεσιών μας.

Ορισμός προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα αναφέρονται σε κάθε πληροφορία, ανεξαρτήτως μορφής, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, στη μοναδική αναγνώριση ή εντοπισμό ενός φυσικού προσώπου. Στα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως όνομα, επώνυμο, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνων, πληροφορίες για τις επικοινωνίες σας, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, διευθύνσεις email, ιστορικό αναζητήσεων στο διαδίκτυο (log files, cookies κ.λπ.), καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που επιτρέπει τη μοναδική αναγνώριση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει κάθε ενέργεια ή σειρά ενεργειών που πραγματοποιείται, είτε με τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, είτε χωρίς αυτά, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συλλογή, την καταχώριση, την οργάνωση, τη διάρθρωση, την αποθήκευση, την προσαρμογή ή τη μεταβολή, την ανάκτηση, την αναζήτηση πληροφοριών, τη χρήση, την κοινοποίηση μέσω διαβίβασης, τη διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, τη συσχέτιση ή τον συνδυασμό, τον περιορισμό, τη διαγραφή ή την καταστροφή των δεδομένων.

Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται.

Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν:

  1. Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον κωδικό πρόσβασης/κωδικό εισόδου (ως υποχρεωτικά), καθώς και το όνομα, το επώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου.
  2. Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των συναλλαγών μας (όπως αγορές, παραγγελίες, κ.λπ.) και της επικοινωνίας μας (μέσω ηλεκτρονικής μας φόρμας,  τηλεφώνου, email ή άλλου τρόπου επικοινωνίας).
  3. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies εδώ.
  4. Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και τον κωδικό χώρας και τηλεφώνου όπου βρίσκεται ο υπολογιστής σας, τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται κατά την επίσκεψή σας, τις διαφημίσεις στις οποίες κάνετε κλικ και τους όρους αναζήτησης που χρησιμοποιείτε.

Νόμιμη επεξεργασία

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους νόμιμους σκοπούς επεξεργασίας, κατά περίπτωση, με τη ρητή συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα οποτεδήποτε ή για την εξυπηρέτηση νόμιμων συμφερόντων μας ή για την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας, όπως:

1. Για την ανάλυση της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων μας και τη βελτίωση της εμπειρίας σας, καθώς και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με προϊόντα, υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες.

2. Για εσωτερικές λειτουργίες μας και ανάλυση, όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγηση, λογιστική, χρέωση και έλεγχο.

Η παραχώρηση των δεδομένων μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή μπορεί να είναι προαιρετική. Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα δεδομένα που λογίζονται ως υποχρεωτικά, μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη την  η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης ή η παροχή των άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στους ιστότοπους της.

Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας

Ζητάμε πάντα από εσάς τα ελάχιστα απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα για να συνδεθείτε με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και υπηρεσίες μας, για να αγοράσετε προϊόντα/υπηρεσίες, για να κάνετε ηλεκτρονικές παραγγελίες, για να επικοινωνήσετε μέσω ιστοσελίδων με άλλους χρήστες. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας. Στη συνέχεια τα καταστρέφουμε.

Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους

Θέλουμε να τονίσουμε ότι δεν διαβιβάζουμε σε κανέναν τρίτο τα προσωπικά σας δεδομένα. Η ασφάλεια και η προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών είναι υψίστης σημασίας για εμάς, και δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας εμπιστευτικά και ασφαλή.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Πάντοτε λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δεδομένων σας. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε κατάλληλα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και διαδικασίες ασφαλείας.

Έχουν εφαρμόσει κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για τον απαιτούμενο χρόνο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των σκοπών επεξεργασίας, ενώ στη συνέχεια μπορούν να να διαγραφούν.

Μεταφορά Δεδομένων

Στην περίπτωση της μεταφοράς των δεδομένων σας, θα θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα πραγματοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας την συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της ΕΕ.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας;

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα είναι ενεργός ο λογαριασμός σας ή όσο χρειάζεται για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, εκτός εάν η διατήρησή τους απαιτείται για νόμιμους λόγους, όπως φορολογικοί, αποδεικτικοί ή δικαστικοί σκοποί και για τη δίωξη παράνομων πράξεων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για ερωτήσεις ή/και σχόλια σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας και αυτή τη δήλωση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Hellenicph
Μυτιλήνης 35, 112 56 Αθήνα
Ελλάδα
Ιστότοπος: https://hellenicph.org
Email: info@hellenicph.org

Translate »

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!