Εγκύκλιος για την Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας / ΦΕΚ 5987- 31-12-18

Απόφαση ΕΦΚΑ για Κατάργηση Βιβλιαρίων Υγείας

ΦΕΚ 80000/45219/1864 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ Μετατροπή σύνταξης από αναπηρίας σε γήρατος και αντίστροφα, μετά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ

ΦΕΚ 48/Α/14-3-2019 Κατάργηση βιβλιαρίων υγείας

ΦΕΚ 57 Πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής διαδικασίας απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα, σε άτομα με αναπηρία

ΦΕΚ 1560- 8-5-18 / Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον της Φ.Ε.Κ. Β' 7/2018

Translate »

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!