Την 1η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, στον ξενώνα του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ» («HELLENIC COMMUNITY FOR PULMONARY HYPERTENSION») και το διακριτικό τίτλο «GR.Ρ.Η.», επί της οδού Μυτιλήνης αριθ. 35, συνήλθε η Γενική Συνέλευση των μελών του, με θέμα τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της από 22.01.2022 Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, δια της οποίας εξελέγησαν τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και ορίστηκε ο τόπος και ο χρόνος των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς τα μέλη του.

Με την ολοκλήρωση τις ψηφοφορίας και μετά την καταμέτρηση των έγκυρων ψηφοδελτίων με πρόσκληση της πλειοψηφούσας συμβούλου Ιωάννας Αλυσανδράτου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε από τις εκλογές της 01/04/2022 είναι το εξής:

Αλυσανδράτου Ιωάννα Ασθενής

Αλυσανδράτου Ιωάννα Ασθενής

Πρόεδρος

Δρογώσης Νικόλαος Ασθενής

Δρογώσης Νικόλαος Ασθενής

Αντιπρόεδρος

Δικιδίκης Αργύρης Ασθενής

Δικιδίκης Αργύρης Ασθενής

Γενικός Γραμματέας

Καγκαλίδου Κωνσταντίνα Ασθενής

Καγκαλίδου Κωνσταντίνα Ασθενής

Ειδικός Γραμματέας

Κονταράτος Αντώνιος Φροντιστής

Κονταράτος Αντώνιος Φροντιστής

Ταμίας

Παρτάλη Μαριάννα Ασθενής

Παρτάλη Μαριάννα Ασθενής

Αναπληρωματικό Μέλος

Σταυροπούλου Φεβρωνία Ασθενής

Σταυροπούλου Φεβρωνία Ασθενής

Αναπληρωματικό Μέλος

Ξένος Σπυρίδων Ασθενής

Ξένος Σπυρίδων Ασθενής

Αναπληρωματικό Μέλος

Επιστημονική Επιτροπή

Dr. Αγαθαγγέλου Πέτρος

Dr. Αγαθαγγέλου Πέτρος

Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας , Πρόεδρος Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου

Dr. Γιαννακούλας Γιώργος

Dr. Γιαννακούλας Γιώργος

Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Α’ Καρδιολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

Dr. Καρυοφύλλης Παναγιώτης

Dr. Καρυοφύλλης Παναγιώτης

Επεμβατικός Καρδιολόγος, BPA Expert, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Dr. Μαγγίνας Αθανάσιος

Dr. Μαγγίνας Αθανάσιος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας, Mediterraneo Hospital

Prof. Ορφανός Στυλιανός

Prof. Ορφανός Στυλιανός

Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας, ΓΝ «Ευαγγελισμός»

Dr. Πολυμέρου Iωάννης

Dr. Πολυμέρου Iωάννης

Επιστημονικός Συνεργάτης Κλινικής Παιδοκαρδιολογίας και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων στο Νοσοκομείο «Μητέρα»

Dr. Xαμογεωργάκης  Θεμιστοκλής

Dr. Xαμογεωργάκης Θεμιστοκλής

Υπεύθυνος καρδειοχειρουργός μεταμοσχεύσεων καρδιάς, πνευμόνων & Μηχανικής Υποστήριξης, Διευθυντής β’ Καρδιοχειρουργικού τμήματος , Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Eμπειρογνώμονες – Σύμβουλοι

Prof. David Langleben

Prof. David Langleben

Senior Investigator, Lady Davis Institute Professor of Medicine, McGill University Director, Cardiology Division, Jewish General Hospital Director, Centre for Pulmonary Vascular Disease

Prof. Simonneau Gérald

Prof. Simonneau Gérald

Professor Emeritus of Pneumology at the Department of Pulmonary Disease and Intensive Care, Hospital Antoine Béclère-Clamart-University Paris XI - Director of Unite Propre de Recherche de l’Enseignement Superieur (UPRES) on pulmonary vascular diseases

Prof. Matsubara Hiromi

Prof. Matsubara Hiromi

Director, Clinical Research Director, Department of Cardiology National Hospital Organization, Okayama Medical Center Clinical Professor of Cardiovascular Medicine Okayama University Graduate School of Medicine Dentistry and Pharmaceutical sciences

Translate »

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!