Λόγος ύπαρξης μας, η επίλυση όλων  των θεμάτων των ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση καθώς και των οικογενειών τους.

Ο σύλλογος μας έχει να αναδείξει ένα μεγάλο και ουσιώδες έργο το οποίο μας καθιέρωσε σε έναν από τους πιο αναγνωρισμένους συλλόγους ασθενών στην Ευρώπη αλλά και στην παγκόσμια κοινότητα της Π.Υ. με θεμελιώδεις παρεμβάσεις στα δρώμενα της ασθένειας.

Αλλά 

παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με Π.Υ είναι ακόμη πολλά. Στην πραγματικότητα η νόσος εξακολουθεί να είναι ελάχιστα κατανοητή τόσο από τους γιατρούς όσο και από το γενικό πληθυσμό και αυτό οδηγεί στη δυσκολία και στην καθυστέρηση της διάγνωσης. Η αμάθεια της ιατρικής κοινότητας και η άγνοια της ύπαρξης της ασθένειας καθυστερεί τους ασθενείς να πηγαίνουν στο γιατρό, και όταν αυτό συμβεί, η ασθένεια είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

τα ιατρικά κέντρα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην παγκόσμια κοινότητα είναι σχετικά λίγα, κέντρα με ειδικές γνώσεις αλλά και την κλινική εμπειρία που απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς με ΠΑΥ θα έχουν πρόσβαση στις θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται και θα λαμβάνουν κάθε πιθανή βοήθεια σχετικά με την πολύπλοκη αυτή νόσο. Απαιτείται συχνά από τους ασθενείς μας να κάνουν μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν στα κέντρα, με όλες τις δυσκολίες της υποθέσεως, ιδίως του δεδομένου ότι η ασθένεια απαιτεί περιοδικές μετακινήσεις ειδικά όταν ο ασθενής έχει μόνιμα παροχέτευση οξυγόνου.

τα σημαντικά προβλήματα που ταλανίζουν σήμερα όλους τους ασθενείς στην Ελλάδα, έτσι και εμάς, προβλήματα που σχετίζονται με τις διοικητικές – κοινωνικές διαδικασίες για τη λήψη φαρμάκων, την πραγματοποίηση εξετάσεων, την γενικότερη αναγνώριση των προνομίων μας και γενικά με ότι σχετίζεται με την αναπηρία της ασθένειας μας.

Στόχοι της «Ελληνικής Κοινότητας Πνευμονικής Υπέρτασης –  Hellenic Community for Pulmonary Hypertension» είναι:

I. Η δυνατότητα συμμετοχής των ασθενών μας σε δράσεις του Συλλόγου, με σκοπό την ανάπτυξη πνεύματος αλληλοβοήθειας, αλληλοϋποστήριξης, συμπαράστασης και φροντίδας των ίδιων και των οικογενειών τους, τόσο στην Αθήνα, όσο και ευρύτερα στον ελλαδικό χώρο.

II. Η ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου των ασθενών μας και η εξασφάλιση μιας σωστής ποιότητας ζωής μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική αποκατάστασή τους.

III. Η καταπολέμηση της οικονομικής και ψυχολογικής κατάπτωσης των ασθενών μας, ως επιβαρυντικού παράγοντα της νόσου, αλλά και η ψυχική και οικονομική ενίσχυσή τους.

IV. Η ευρύτερη και συστηματική παρέμβαση για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, καθώς και η σωστή ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της Πνευμονικής Υπέρτασης.

V. Η δημιουργία Κέντρου Πληροφοριών και Υποστήριξης για την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα δικαιώματα που τους παρέχει η κείμενη Νομοθεσία, όπως και τις παροχές που δικαιούνται από τα Ασφαλιστικά τους Ταμεία.

VI. Η συνεργασία του Σωματείου με εξειδικευμένα Νοσοκομεία, Μ.Κ.Ο., Σωματεία, και γενικά εταιρείες ή ιδιώτες με κοινούς σκοπούς και στόχους.

Translate »

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!