Φυλλάδιο Συλλόγου (GR)

Φυλλάδιο Συλλόγου (EN)

Τρίπτυχο - Ο αντίκτυπος της ΠΑΥ στις ζωές των ασθενών

Χάρτα Ασθενών με ΠΑΥ (GR)

Χάρτα Ασθενών με ΠΑΥ (EN)

Ο χρόνος μετρά όταν έχεις ΠΑΥ

Ζώντας με ΠΑΥ (για τους φροντιστές)

Newsletter No2 - Όλη η Ελλάδα μία ανάσα

Ζώντας με ΠΑΥ (για τους ασθενείς)

Newsletter - Mission statement (Inaugural edition)

Newsletter Νο1- Ταυτότητα Συλλόγου

Αίτηση Ένταξης Μέλους

Αίτηση Επίλυσης Μέλους

Αποτύπωση Ασθενούς

Υπεύθυνη Δήλωση

Παρενέργειες Φαρμάκων

Καταγραφή Θανάτου Μέλους

Translate »

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!