Πρόγραμμα FACE – Feel Act Care Encourage

Το πρόγραμμα FACE αποτελεί ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ψυχοσωματικής ενδυνάμωσης για τους ασθενείς και τους φροντιστές μέλη του Συλλόγου Π.Υ. Υλοποιείται από το 2017 μέχρι σήμερα, με τεράστια οφέλη για τους συμμετέχοντες και σχεδιάστηκε από εμάς τους ίδιους, τους ασθενείς, μετά από διερεύνηση αναγκών που πραγματοποιήθηκε μέσα από τα μέλη του συλλόγου μας. Οι ανάγκες που βγήκαν στην επιφάνεια από την μελέτη που πραγματοποιήσαμε στους ασθενείς και τους φροντιστές τους, είχαν ως επίκεντρο την ανυπαρξία σημαντικών παροχών από κρατικούς φορείς. 

Το FACE πέρα από σωματική ενδυνάμωση, δημιουργική απασχόληση και νοσηλευτική συμβουλευτική, περιλαμβάνει ομαδική και ατομική ψυχολογική υποστήριξη ασθενών και φροντιστών. Στόχος μας είναι η καθημερινή αντιμετώπιση των αντιξοοτήτων της ασθένειας μας, η διαχείριση οικογενειακών θεμάτων που προκύπτουν, η διαχείριση του άγχους και η προετοιμασία της επόμενης μέρας, της πιο δύσκολης.

Θεματικές ομαδικών συνεδριών

Μερικές ενδεικτικές θεματικές που έχουν καλυφθεί αυτά τα χρόνια που πραγματοποιείται η ομαδική ψυχολογική υποστήριξη ασθενών:

 • Π.Υ και διαχείριση άγχους
 • Τα πέντε στάδια της διάγνωσης
 • Η εικόνα του σώματος στην Π.Υ
 • Σχέσεις και Π.Υ
 • Πως επικοινωνώ την ασθένειά μου σε τρίτους
 • Πόνοι και παρενέργειες φαρμάκων και αντιμετώπισή τους
 • Συνδέομαι με το εσωτερικό μου παιδί
 • Οι πεποιθήσεις που δημιουργήθηκαν κατά την παιδική ηλικία
 • Πώς βάζουμε όρια; Τι οφέλη μας προσφέρουν;
 • Αυτοφροντίδα – Τι σημαίνει αγαπάω τον εαυτό μου;
 • Σύγκρουση και σύνδεση στις ανθρώπινες σχέσεις
 • Πως διαχειρίζομαι τους φόβους μου;
 • Χρειάζεται αγάπη ο εαυτός μας;
 • Πώς ζητάω αγάπη από τους άλλους
 • Μιλώντας για την άρνηση
 • Πώς παίρνουμε αποφάσεις; Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πιο πολλές επιλογές στη ζωή μας;

Οι συνεργάτες μας

Ευχαριστούμε τους ψυχολόγους-ψυχοθεραπευτές μας για όσα έχουν προσφέρει στο σύλλογο μας:

Γιάννης Αγγελής

Γρηγόρης Αναγνωστάκος

Κωνσταντίνα Κιρκιλέση

Ειρήνη Ταμβάκη

Σοφία Τριανταφυλλίδη

 

 

 

Translate »

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!