Ο Σύλλογος Ελλήνων Ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση σας καλεί σε Δράση για την βελτίωση της δωρεάς οργάνων και μεταμόσχευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πνευμονικής Υπέρτασης – PHA Europe υποστηρίζει την Παγκόσμια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων ως μέρος της καμπάνιας “Κάλεσμα σε Δράση” για την βελτίωση της διαδικασίας δωρεάς οργάνων και μεταμόσχευσης στα ευρωπαϊκά κράτη. 

Η μεταμόσχευση οργάνων είναι ζωτικής σημασίας για την θεραπεία και την βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών όλων των ηλικιών και αφορά μια πληθώρα παθήσεων, όπως αυτές που επηρεάζουν το συκώτι, τα νεφρά, την καρδιά, τους πνεύμονες, το πάγκρεας, το λεπτό έντερο και τα μάτια. Σε πολλές περιπτώσεις, η μεταμόσχευση οργάνων είναι η μοναδική θεραπεία και η τελευταία επιλογή που έχει ένας ασθενής — πρόκειται επομένως για ζήτημα επιβίωσης. Ενώ η ΕΕ λαμβάνει μια σειρά θετικών μέτρων για την βελτίωση της κατάστασης — μέσω του Καλέσματος σε Δράση, την χρηματοδότηση προγραμμάτων και την Οδηγία Προδιαγραφών Ποιότητας και Ασφάλειας Ανθρωπίνων Οργάνων — εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών κατά την εφαρμογή και ως προς τα αποτελέσματα που έχουν. Η ζήτηση για όργανα παραμένει μεγαλύτερη από την προσφορά οργάνων σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, η ζήτηση οργάνων αυξάνεται γρηγορότερα από την προσφορά σύμφωνα με τους δείκτες δωρεάς οργάνων.

Ο Οργανισμός Πνευμονικής Υπέρτασης Ευρώπης (Pulmonary Hypertension Association Europe – PHA Europe) λαμβάνει την πρωτοβουλία μιας “δια-ασθενικής” εκστρατείας με σκοπό την βελτίωση της δωρεάς οργάνων και μεταμόσχευσης στην Ευρώπη, σε συνεργασία με άλλους συλλόγους ασθενών, καθώς αυτό το ζήτημα είναι ζωτικής σημασίας για μια σειρά παθήσεων πέραν της πνευμονικής υπέρτασης, συμπεριλαμβανομένων και αρκετών σπάνιων παθήσεων. Το Κάλεσμα σε Δράση έχει ήδη υιοθετηθεί από έναν μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών οργανισμών υψηλού κύρους, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Αναπνευστική Κοινότητα (European Respiratory Society), το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Πνευμόνων (European Lung Foundation), η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Καρδιολογίας (European Society of Cardiology), η Ομάδα Εργασίας Πνευμονικής Κυκλοφορίας (Working Group on Pulmonary Circulation), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σπανίων Παθήσεων (European Organization for rare Diseases), το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ασθενών (European Patients Forum), η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δημόσιας Υγείας (European Public Health Alliance), η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Υγείας των Nεφρών (European Kidney Health alliance) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σπάνιων Νεφρικών Παθήσεων (European Federation for Rare Renal diseases). Στόχος είναι να λάβει η εκστρατεία αυτή όσο το δυνατόν ευρύτερες διαστάσεις και να φτάσει σε όσους περισσότερους ασθενείς και μη αλλά και σε συλλόγους διαφόρων παθήσεων για μια δυναμική κοινή δράση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Aνακάλυψε πως μπορείς να υποστηρίξεις την εκστρατεία στο: Call to Action

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblr
Translate »

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!