Άρθρο της MALIKA AMMAM, PHD

Σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη, κάποια μόρια RNA τα οποία καλούνται microRNAs (miRNAs) και τα οποία για πολύ καιρό θεωρούνταν ως άχρηστο γενετικό υλικό, ευθύνονται για την γρήγορη εξάπλωση των ενδοθηλιακών κυττάρων, o υπερπολλαπλασιασμός των οποίων οδηγεί στην εμφάνιση πνευμονικής υπέρτασης (ΠΥ). Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Experimental Biology and Medicine και έχει τον τίτλο “Τα microRNA-125a στην πνευμονική υπέρταση: Ρυθμιστής ενός πολλαπλασιαστικού φαινοτύπου των ενδοθηλιακών κυττάρων” (“microRNA-125a in pulmonary hypertension: Regulator of a proliferative phenotype of endothelial cells”).

Η Πνευμονική Υπέρταση χαρακτηρίζεται από στένωση των αιμοφόρων αγγείων στους πνεύμονες με αποτέλεσμα την αυξημένη πνευμονική αρτηριακή πίεση. Η ασθένεια προκαλείται από την ανεξέλεγκτη εξάπλωση των ενδοθηλιακών κυττάρων, κάτι το οποίο μεταλλάσσει την πυκνότητα και μορφολογία των λείων μυών στους αεραγωγούς των πνευμόνων. Ο υπερπολλαπλασιασμός των ενδοθηλιακών κυττάρων και η συσσώρευση κυττάρων στους λείους μυς προκαλούνται από μία δυσλειτουργία των αυξητικών παραγόντων και των ρυθμιστικών πρωτεϊνών του κυτταρικού κύκλου, την οποία προξενούν χαμηλά επίπεδα οξυγόνου. Σύμφωνα με κάποιες μελέτες, η δυσλειτουργία του αυξητικού παράγοντα BMPR2 συνδέεται με τα miRNAs. Στην παρούσα μελέτη, οι επιστήμονες εξέτασαν κατά πόσο τα miRNAs μπορούν να επηρεάσουν τους ρυθμιστές του κυτταρικού κύκλου και, χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση η οποία βασίζεται σε ένα υπολογιστικό πρόγραμμα πρόβλεψης, εντόπισαν ένα συγκεκριμένο υποψήφιο μόριο το οποίο λέγεται miR-125a και παρουσιάζεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου.

Μία σειρά in vitro και in vivo πειραμάτων πραγματοποιήθηκε για να εξεταστεί η υπόθεση εργασίας της έρευνας και ο ρόλος του miR-125a στην γρήγορη εξάπλωση των κυττάρων στους λείους μυς των πνευμόνων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εμπόδιση της έκφρασης του miR-125a σε καλλιεργημένα ενδοθηλιακά κύτταρα μείωνε την αναπαραγωγή τους. Αυτό επιβεβαιώθηκε in vivo σε πειραματόζωα με ΠΥ από υποξία. Τα ποντίκια τα οποία εκτέθηκαν σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου (10%), παρουσίασαν αυξημένη πνευμονική πίεση και τα γνωστά συνεπακόλουθα της ΠΥ στα αγγεία και στη δεξιά καρδιακή κοιλία. Στη συνέχεια, αυτό προκάλεσε αυξημένα επίπεδα του miR-125a στον πνευμονικό ιστό αυτών των ποντικιών, σε σύγκριση με τα ποντίκια στα οποία χορηγήθηκε φυσιολογική ποσότητα οξυγόνου. Αντιθέτως, τα επίπεδα miR-125a ήταν χαμηλά στο κυκλοφορικό σύστημα των ποντικιών με ΠΥ, ενώ επίσης ήταν χαμηλά και σε ένα μικρό μέρος των ασθενών με ΠΥ.

“Οι μελέτες αυτές του Δρ. Matthias Brock και των συνεργατών του μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω μελέτες για να εξακριβωθεί κατά πόσο τα μειωμένα επίπεδα miR-125a στο αίμα έχουν προγνωστική αξία για τους ασθενείς με πνευμονική υπέρταση,” είπε ο Δρ. Steven R. Goodman, αρχισυντάκτης του επιστημονικού περιοδικού Experimental Biology and Medicine. Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι το miR-125a παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ΠΥ και μπορούν να εξηγήσουν τον υπερπολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων στους πνευμονικούς λείους μυς των ασθενών με ΠΥ.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στα αγγλικά στο Pulmonary Hypertension News.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblr
Translate »

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!