Ο Dr. Wendy Chung εξηξεί τη σημασία του καναλιού ποτασίου hKCNK3 στην Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση. Ο Dr. Chung ανκάλυψε έξι νέες μεταλλάξεις στο γονίδιο KCNK3 που επηρεάζουν τη λειτουργία των καναλιών ποτασίου στην πνευμονική αρτηρία και οδηγούν σε πνευμονική υπέρταση. Στο γράφημα οι μεταλλάξεις εμφανίζονται με χρώμα στα σημεία που γίνεται αισθητή η επίδρασή τους. Ο Dr. Wendy Chung είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κολούμπια.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblr
Translate »

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!