Άρθρο της Patricia Inacio, PhD

Σε μία νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Επιστημονικό Περιοδικό Διαχείρισης Πόνου και Συμπτωμάτων (Journal of Pain and Symptom Management) οι επιστήμονες μελέτησαν ποιά συμπτώματα της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης είναι τα πλέον περιοριστικά και επηρεάζουν περισσότερο την καθημερινότητα των ασθενών.

Η Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση (ΠΑΥ) είναι χρόνια ασθένεια και ένας από τους τύπους πνευμονικής υπέρτασης. Χαρακτηρίζεται από αυξημένη πίεση αίματος στις πνευμονικές αρτηρίες εξαιτίας μη φυσιολογικής στένωσης. Αυτή η αυξημένη πίεση οδηγεί σε μεγαλύτερη επιβάρυνση της καρδιάς να μεταφέρει αίμα στους πνεύμονες, έχοντας σαν συνέπεια την δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια και τον θάνατο. Τα άτομα με ΠΑΥ εμφανίζουν σοβαρά συμπτώματα τα οποία περιορίζουν την ποιότητα υγείας της ζωής τους (η οποία συμβολίζεται με το ακρώνυμο HRQOL από το Ηealth-Related Quality Of Life και αποτελεί έναν όρο που αναφέρεται στα αυτο-αξιολογούμενα επίπεδα φυσικής, ψυχικής, συναισθηματικής και κοινωνικής λειτουργικότητας). Πέρα από την βαρύτητα των συμπτωμάτων, είναι ζωτικής σημασίας να πριοσδιοριστεί το πως επηρεάζουν τα συμπτώματα την καθημερινότητα των ασθενών προκειμένου να γίνει κατανοητό πως να διαχειριζόμαστε και αντιμετωπίζουμε καλύτερα την ασθένεια σε καθημερινή βάση.

Σε αυτή τη νέα μελέτη, οι συγγραφείς πρότειναν να εκτιμηθούν τα συμπτώματα της ΠΑΥ με ένα συστηματικό τρόπο, καταγράφοντας συγκεκριμένα τα συμπτώματα εκείνα που επηρεάζουν την καθημερινότητα του ασθενούς, το βαθμό που την επηρεάζουν, τα κοινωνικό-δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά και τα συμπτώματα τα οποία διαταράσσουν τον δείκτη της ποιότητας της υγείας στους ασθενείς με ΠΑΥ. Προς αυτόν τον σκοπό, η ομάδα των συγγραφέων κάλεσε 191 ασθενείς με ΠΑΥ (με μέσο όρο ηλικίας τα 53 χρόνια και το 85% αυτών να είναι γυναίκες) να συμπληρώσουν ένα κοινωνικό-δημογραφικό ερωτηματολόγιο. Ο δείκτης ποιότητας της υγείας εκτιμήθηκε στη βάση της Κλίμακας Επίδρασης Συμπτωμάτων της Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης (Pulmonary Arterial Hypertension Symptom Interference Scale (PAHSIS)) και της Έρευνας Ιατρικών Αποτελεσμάτων/Έντυπο-36 (Medical Outcomes Survey Short Form-36 (SF-36)).

Η ομάδα κατέγραψε τα παρακάτω συμπτώματα ως τα πιο καταλυτικά στην ζωή των ασθενών: πρώτο σύμπτωμα έρχεται η έλλειψη αναπνοής σε υπερβολική προσπάθεια (92%), με μικρή διαφορά από την κόπωση (90%), και τρίτο την δυσκολία στον ύπνο (57%). Συνολικά, η γενική υγεία, η φυσική λειτουργία, η σωματική ικανότητα, η ζωτικότητα, και η συνολική φυσική δραστηριότητα ήταν μειωμένα σε σύγκριση με ένα τυχαίο κανονικό δέιγμα του αμερικανικού πληθυσμού. Επιπλέον, η ηλικία, το φύλο, η λειτουργική κατηγορία, η χρήση οξυγόνου, η κόπωση, η ζαλάδα, και τα συμπτώματα του φαινομένου Raynaud (μια συχνή πάθηση που επηρεάζει την παροχή αίματος σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος, συνήθως στα δάκτυλα χεριών και ποδιών) σχετίζονται με τους δείκτες ποιότητας υγείας των ασθενών.

Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν δεδομένοι περιορισμοί στην μελέτη, συμπεριλαμβανομένου του ότι η ΠΑΥ ήταν αυτο-αξιολογούμενη χωρίς να επιβεβαιώνεται από ιατρικές αναφορές ή φάκελλο, όπως και του ότι δεν υπήρχε φυλετική/εθνοτική ποικιλομορφία, η μελέτη αυτή αποτελεί την πρώτη προσπάθεια καταγραφής του πως βιώνουν οι ασθενείς τα διάφορα συμπτώματα τα οποία επιδρούν στην ποιότητα της υγείας τους και στην καθημερινότητά τους. Τα νέα στοιχεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν να βελτιωθεί η φροντίδα και η ποιότητα της ζωής των ασθενών που έχουν την ασθένεια.

Η Patricia Inacio κατέχει διδακτορικό στην Κυτtαρική Βιολογία από το Πανεπιστήμιο Nova της Λισαβόνας και έχει αρθρογραφήσει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες όπως και σε αιτήσεις χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκά Όργανα. Επίσης εργάτηκε ως βοηθός ερευνήτρια κατά τις διδακτορικές της σπουδές στο Εργαστήριο του Δρ David A. Fidock στο Τμήμα Μικροβιολογίας & Ανοσολογίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια, στη Νέα Υόρκη.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblr
Translate »

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!