Άρθρο της ALISA WOODS, PHD

Ερευνητές από την Ιαπωνία παρουσίασαν τους τρόπους πρόβλεψης της προγνωσιμότητας και σοβαρότητας της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης (ΠΑΥ) σε ανθρώπους με αριστερή καρδιακή νόσο. Η έρευνα τους αποτελείται από μία έκθεση των κλασσικών αλλά και των νέων μεθόδων εκτίμησης της ασθένειας με τίτλο “Ο ρόλος των κλασσικών και των νέων προγνωστικών παραγόντων στην Πνευμονική Υπέρταση που οφείλεται σε Αριστερή Καρδιακή Νόσο” (“The Roles of Classic and Current Prognostic Factors in Pulmonary Hypertension Due to Left Heart Disease“) και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Circulation Journal.

Η Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση χαρακτηρίζεται από υψηλή πίεση αίματος στους πνεύμονες η οποία προκαλείται από διάφορες ασθένειες, μεταξύ των οποίων και η αριστερή καρδιακή νόσος. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θεραπεία, ωστόσο υπάρχουν αρκετά φάρμακα τα οποία καταπολεμούν τα συμπτώματα. Βελτιωμένες μέθοδοι εκτίμησης της πρόγνωσης της ασθένειας θα συνέβαλε σημαντικά στην επιλογή της κατάλληλης αγωγής για τους ασθενείς.

Οι Akihiro Hirashiki, Takahisa Kondo, και Toyoaki Murohara, από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Nagoya παρουσίασαν δείκτες που μπορούν να χρησιμεύσουν για να εκτιμηθεί η ΠΑΥ που προκαλείται από αριστερή καρδιακή νόσο. Σύμφωνα με τους ερευνητές, “η νεφρική δυσλειτουργία και η αναιμία αποτελούν κλασσικές προγνωστικές παράμετροι σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, συμπεριλαμβανομένων αυτών με πνευμονική υπέρταση. Η τριγωνική σχέση μεταξύ αυτών των διαταραχών είναι επίσης γνωστή ως ‘καρδιο-νεφρ0-αναιμικό σύνδρομο.’ Κάθε ένα από αυτά τα προβλήματα μπορεί να χειροτερέψει τα άλλα δύο, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο. Οι ασθενείς με ΠΑΥ πρέπει να εξεταστούν για αυτές τις επιπλέον παθήσεις προκειμένου να προβλεφθούν πιθανά κλινικά αποτελέσματα.”

Η επιστημονική έρευνα έχει προσφάτως εντοπίσει αρκετούς παράγοντες εκτίμησης του προσδόκιμου ζωής στην ΠΑΥ που οφείλεται σε αριστερή καρδιακή νόσο. Αυτοί περιλαμβάνουν “την ηλικία, την λειτουργική κατηγορία κατά New York Heart Association (NYHA), ανεβασμένα επίπεδα NT-pro BNP, μειωμένο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (eGFR) και αναιμία.” Οι ερευνητές σημείωσαν ότι η μέτρηση της κυκλοφορία του αίματος–γνωστή ως αιμοδυναμική κατάσταση–παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες κλινικών αποτελεσμάτων σε ασθενείς με αριστερή καρδιακή νόσο και ΠΑΥ. Πέραν του δεξιού καρδιακού καθετηριασμού, υπάρχουν και οι μετρήσεις σε συγκεκριμένους βιολογικούς δείκτες, όπως του Β-τύπου νατριουρητικού πεπτιδίου (ΒΝP), του ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR) και της αιμοσφαιρίνης. Οι ερευνητές επισήμαναν ότι, σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα, αυτοί οι δείκτες είναι ανώτεροι σε σύγκριση με άλλους βιοδείκτες, όπως η διαστολική πνευμονική πίεση, η διαπνευμονική πίεση, και η πνευμονική αγγειακή αντίσταση.

Ο Hirashiki και οι συνεργάτες του είναι βέβαιοι ότι η βελτίωση της προγνωσιμότητας της ΠΑΥ σε ασθενείς με αριστερή καρδιακή νόσο είναι καθ’ οδόν. Συμπεραίνοντας ανέφεραν ότι “πιστεύουμε ότι πλησιάζει η ημέρα που κλινικά χρήσιμοι προγνωστικοί δείκτες, ανεξαρτήτως επεμβατικής ή μη-επεμβατικής εξέτασης των ασθενών με ΠΑΥ που οφείλεται σε αριστερή καρδιακή νόσο, θα προστεθούν στους σημερινούς προγνωστικούς δείκτες. Οι κλινικοί ιατροί θα έχουν στην διάθεσή τους μία σειρά κλινικά χρήσιμων και έγκυρων βιοδεικτών — κλασσικών και καινούριων, επεμβατικών και μη επεμβατικών.”

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στα αγγλικά στο Pulmonary Hypertension News.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblr
Translate »

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!