Ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών με υπερθυρεοειδισμό μπορεί να έχουν ήπια πνευμονική υπέρταση (ΠΥ), σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης μελέτης. Η αυξημένη πνευμονική αγγειακή αντίσταση μπορεί να είναι η υποκείμενη αιτία αυτής της συσχέτισης. Η μελέτη, «Σχέση Μεταξύ Πνευμονική Υπέρταση, αυτοανοσία, θυρεοειδικές ορμόνες και δύσπνοια σε ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό,» δημοσιεύθηκε στο The American Journal of the Medical Sciences.

Ο υπερθυρεοειδισμός είναι ένα σύνολο διαταραχών που εμπλέκουν την υπερβολική παραγωγή και απελευθέρωση των ορμονών του θυρεοειδούς (TSH) από τον θυρεοειδή αδένα. Αυτή η κατάσταση έχει σημαντικό αντίκτυπο στο καρδιαγγειακό σύστημα και συνδέεται με ένα μεγάλο αριθμό των καρδιαγγειακών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής ανεπάρκειας. Οι πιο κοινές αιτίες του υπερθυρεοειδισμού είναι η νόσος του Graves και η τοξική πολυοζώδη βρογχοκήλη. «Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει υψηλό επιπολασμό της πνευμονικής υπέρτασης σε ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό, και την αντιστροφή της πνευμονικής υπέρτασης μετά από επιτυχή θεραπεία για να επιτευχθεί μια ευθυρεοειδική κατάσταση (φυσιολογική λειτουργία του θυρεοειδούς),» γράφουν ερευνητές. «Σε μελέτες παρατήρησης, ο επιπολασμός της πνευμονικής υπέρτασης σε ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό δείχθηκε να κυμαίνεται μεταξύ 35% και 47%». Ωστόσο, αναφέρουν πως οι μηχανισμοί της νόσου για την ανάπτυξη της πνευμονικής υπέρτασης σε ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως. Στη μελέτη συμμετείχαν 129 ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό, 37 με υποθυρεοειδισμό, και 38 ευθυρεοειδικούς ελέγχους. Οι ερευνητές διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ της ΠΥ και διαφόρων παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων TSH στο αίμα των αντισωμάτων του υποδοχέα (TRAb), αντίσωματα υπεροξειδάσης θυρεοειδούς, αντίσωματα θυροσφαιρίνης, TSH, ελεύθερη τριϊωδοθυρονίνη (Ft3), επίπεδα FT4, και δύσπνοια (δύσπνοια) κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ήπια ΠΥ ανιχνεύθηκε στο 35% των ασθενών με νόσο του Graves, 36% των ασθενών με τοξικές πολυοζώδη βρογχοκήλη, 13,5% των ασθενών με υποθυρεοειδισμό, και 5% των ευθυρεοειδικών ελέγχων. Η πνευμονική αγγειακή αντίσταση (PVR) ήταν αυξημένη σε ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό με πνευμονική υπέρταση σε σύγκριση με ασθενείς χωρίς. Καμία σχέση δεν αναφέρθηκε μεταξύ ΠΥ και των επιπέδων στο αίμα των αντισωμάτων του υποδοχέα TSH, των αντίσωματατων υπεροξειδάσης θυρεοειδούς, των αντισωμάτων θυροσφαιρίνης, TSH, FT3 και τα επίπεδα FT4. Οι ερευνητές συμπέραναν πως «η ήπια πνευμονική υπέρταση είναι παρούσα σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με υπερθυρεοειδισμό, ανεξάρτητα από την αιτία του». «Το PVR φαίνεται να είναι η κύρια αιτία της πνευμονικής υπέρτασης σε ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό, και όχι η αυτοανοσία ούτε οι θυρεοειδικές ορμόνες που σχετίζονται με την πνευμονική υπέρταση σε αυτούς τους ασθενείς. Ή ηπια δύσπνοια κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων σε ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό μπορεί να σχετίζεται με πνευμονική υπέρταση. Ωστόσο, σοβαρή δύσπνοια απαιτεί περαιτέρω αξιολόγηση».

Πηγή: pulmonaryhypertensionnews.com

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblr
Translate »

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!