Ο Κώδικας Δεοντολογίας περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές, τους κανόνες και τις αξίες που διαμορφώνουν το πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Συλλόγου και καθορίζουν την καθημερινή μας συμπεριφορά και πρακτική. Το σύνολο αυτό των αρχών και κανόνων περιγράφει τη συμπεριφορά που αναμένουμε από τους συνεργάτες μας αλλά και τα μέλη μας, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε όλες τις δραστηριότητες μας προς πάσα κατεύθυνση εντός και εκτός συνόρων της χώρας.

Κώδικας Δεοντολογίας Συλλόγου «Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας»

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblr
Translate »

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!